"LUTOSŁAWSKI W OCZACH DZIECI" w ramach cyklu Bukolikowe Bajania
 

WYNIKI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Lutosławski w oczach dzieci

grupa młodsza

I miejsce:
Patryk Pacocha
(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie, nauczyciel: mgr Katarzyna Leśniak-Skóra)
Maria Źrebiec
(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie, nauczyciel: mgr Lidia Skrok)

II miejsce:
Michał Basista
(PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach, nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak)
Alicja Szindzielorz
(PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu, nauczyciel: mgr Dorota Kaszkowiak)

III miejsce:
Leonard Tymoteusz Gołąb
(SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, nauczyciel: mgr Maciej Gański)

wyróżnienie:
Kacper Karpiński
(ZPSM nr 1 w Warszawie, nauczyciel: mgr Anna Buzuk)
Jakub Niewiadomski
(PPSM I. st. im. A. Dębskiego w Krakowie, nauczyciel: mgr Anna Boczar/ dr Bartłomiej Kominek)
Igor Pabis
(OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, nauczyciel: mgr Bożena Dobrowolska)
Monika Rybak
(PSM I i II st. im. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, nauczyciel: mgr Anna Zdonek)
Bartłomiej Ślimak
(SM I st. w Wieliczce, nauczyciel: mgr Agnieszka Korczyńska)

NAGRODA SPECJALNA 
za najlepsze wykonanie utworu Witolda Lutosławskiego
Alicja Szindzielorz


grupa starsza

I miejsce: nie przyznano

II miejsce:
Aureliusz Miszczyk
(PSM I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze, nauczyciel: mgr Joanna Chek)

III miejsce:
Marika Kostecka
(KOSM I st. w Poznaniu, nauczyciel: mgr Paula Grudzińska)

wyróżnienie:
Kinga Papciak
(SM I i II st. im. F. Chopina w Białymstoku, nauczyciel: mgr Anna Świętochowska)

NAGRODA SPECJALNA 
za najlepsze wykonanie utworu Witolda Lutosławskiego
Aureliusz Miszczyk

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM I ICH PEDAGOGOM!!!

*******************************REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
 1. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie muzyki Witolda Lutosławskiego oraz uświetnienie obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora.
 2. Organizatorem konkursu jest Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
 3. Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
 4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9, w dniu 15 czerwca 2013 roku.
 5. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
 6. Jury będzie obradowało w składzie:
prof. Ewa Bukojemska – przewodniczący komisji
prof. Stefan Wojtas
st. wykł. Olga Łazarska
mgr Łukasz Dębski - sekretarz

 
UCZESTNICY KONKURSU:
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
Grupa I – uczniowie kl. I-III cyklu sześcioletniego,uczniowie kl. I-II cyklu czteroletniego.
Grupa II – uczniowie kl. IV-VI cyklu sześcioletniego, uczniowie kl. III-IV cyklu czteroletniego.
 1. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 1. Rekrutacja odbędzie się na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeń, które należy przesłać do dnia 31 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego
31 – 046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 3.
 1. Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani (telefonicznie lub listownie) w ciągu tygodnia od daty zamknięcia listy.
 3. Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 50 PLN za każdego uczestnika jednorazowo. Pieniądze należy wpłacać na konto:
Bank Millennium 31 1160 2202 0000 0000 8001 5352
z dopiskiem „Lutosławski w oczach dzieci”
 1. Potwierdzenie wpłaty na konto Szkoły należy załączyć w formie kserokopii do Karty Zgłoszenia.
 2. W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
 3. Dodatkowych informacji udziela:
Łukasz Dębski tel. 605299499


PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:
W każdej grupie należy wykonać z pamięci 3 utwory:

I GRUPA (uczniowie kl. I-III cyklu sześcioletniego, kl. I-II cyklu czteroletniego):
Utwór z epoki baroku
Utwór kompozytora polskiego po 1900 roku
Witold Lutosławski - dowolny utwór z cyklu Melodie ludowe

II GRUPA (uczniowie kl. IV-VI cyklu sześcioletniego, kl. III-IV cyklu czteroletniego):
Utwór z epoki baroku
Utwór kompozytora polskiego po 1900 roku
Witold Lutosławski - dwa dowolnie wybrane utwory z cyklu Bukoliki


NAGRODY:

 1. W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
 2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 3. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.
 4. Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013 roku w ramach Koncertu edukacyjnego „Na Lutosławską Nutę” (sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 4. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 6. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Krakowie.
 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca