II Ogólnopolski Konkurs Obojowy

Regulamin

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS OBOJOWY dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz studentów Akademii Muzycznych 3-5 KWIETNIA 2020 KRAKÓW
Organizatorami Konkursu są: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.

CELE KONKURSU:
Podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki obojowej. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu i pedagogami. Propagowanie repertuaru obojowego.

GRUPY WIEKOWE:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz studentów Akademii Muzycznych. Zostanie on przeprowadzony w następujących grupach:
I grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2013-2011
II grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2010-2006
III grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2005-2001
IV grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2002-1995

PRZEBIEG KONKURSU:
Przesłuchania odbędą się w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie, ul. J. Dietla 93/L-10 (oficyna)
3 kwietnia 2020 r.
I grupa w godzinach porannych IV grupa (I etap) w godzinach popołudniowych
4 kwietnia 2020 r.
II grupa w godzinach porannych III grupa w godzinach popołudniowych
5 kwietnia 2020 r.
IV grupa (II etap) w godzinach porannych
godz. 18:00 KONCERT LAUREATÓW Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

 

PROGRAM:
I grupa do 6 minut.
Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru (jeden utwór należy wykonać z pamięci).

II grupa do 8 minut.
Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru (jeden utwór należy wykonać z pamięci).

III grupa do 15 minut.
udostępniony zostanie po 1 września 2019 r.

IV grupa bez ograniczeń czasowych.
I etap
udostepniony zostanie po 1 września 2019 r.
II etap
W. A. Mozart – Koncert C-dur (należy wykonać z pamięci).

Skład jury:
prof. Jerzy KOTYCZKA – AM Kraków                                                                                                                                prof. Marek MLECZKO – AM Kraków
prof. Józef RAATZ – AM Gdańsk
mgr Agnieszka SOBAS – PSM I i II st. w Bielsku – Białej

sekretarz – Sabina KOŁODZIEJ – PPSM I st. w Krakowie

ZGŁOSZENIA:
Należy przesyłać wraz z kopią wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2020 r. na adres: sekretariat@muzycznaszkola.pl

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań umieszczony zostanie 30 marca 2020 r. na stronie PPSM I st. im. Aleksandra Dębskiego. (www.muzycznaszkola.pl)

OPŁATY:
Dla I i II grupy wiekowej wynosi 100 zł od osoby dla III i IV grupy wiekowej 150 zł. należy ją wpłacić na konto: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. 93 1030 0019 0109 8503 0009 0167 do dnia 20 marca 2020 r. z dopiskiem „Obój”.
Organizatorzy zapewniają pianistę – akompaniatora konkursowego. Koszt jednej próby (30 minut) oraz jednego występu konkursowego to 150 zł. dla grup I i II oraz próby (45 minut) oraz jednego występu konkursowego dla grup III i IV – 200 zł. Zainteresowane osoby proszę o zaznaczenie tego faktu na karcie zgłoszenia. Uczestnicy i akompaniatorzy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Zasady punktacji i rozdział nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu.

Nagroda główna w grupie III – Koncert z orkiestrą
Nagroda główna w grupie IV – Koncert z orkiestrą
Organizator ufundował nagrodę specjalną – udział w Letnim Kursie Muzycznym w Rabce Zdroju 2020.

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Prywatną profesjonalną Szkołę Muzyczną I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:
– utrwalania
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
– wprowadzenia do obrotu – wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet
– publicznego odtwarzania
– wyświetlania
– najmu i dzierżawy
– nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

Dodatkowych informacji udziela:
dr Łukasz Dębski tel. 605 299 499, delukasz@yahoo.com

Nasze stałe

II Ogólnopolski Konkurs Obojowy

3-5 kwietnia 2020 Kraków

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Sala Kameralna

Najbliższe koncerty...

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

7 - 13 lipca 2019

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

Kraków 605 299 499/Katowice 575 916 500
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem