II Ogólnopolski Konkurs Obojowy

Szanowni Państwo! W związku z obecna sytuacją dotycząca Koronawirusa informujemy, że II Ogólnopolski Konkurs Obojowy przeniesiony zostaje na rok szkolny 2020/2021. Za zmianę bardzo przepraszamy.

Regulamin

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS OBOJOWY dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz studentów Akademii Muzycznych 5–7 CZERWCA 2020 KRAKÓW
Organizatorami Konkursu są: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.

CELE KONKURSU:
Podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki obojowej. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu i pedagogami. Propagowanie repertuaru obojowego.

GRUPY WIEKOWE:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz studentów Akademii Muzycznych. Zostanie on przeprowadzony w następujących grupach:
I grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2011-2013
II grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2006-2010
III grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2001-2005
IV grupa – uczestnicy urodzeni w latach 1995-2000

PRZEBIEG KONKURSU:
Przesłuchania odbędą się w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie, ul. J. Dietla 93/L-10 (oficyna)
17 kwietnia 2020 r.
I grupa w godzinach porannych
IV grupa (I etap) w godzinach popołudniowych
18 kwietnia 2020 r.
II grupa w godzinach porannych
III grupa w godzinach popołudniowych
19 kwietnia 2020 r.
IV grupa (II etap) w godzinach porannych
KONCERT LAUREATÓW godz. 17:00
Wszyscy nagrodzeni zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

PROGRAM:
I grupa do 6 minut.
Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru (jeden utwór należy wykonać z pamięci).
II grupa do 8 minut.
Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru (jeden utwór należy wykonać z pamięci).
III grupa do 20 minut.
Carl Nielsen – Fantasistykker op. 2 (cz. I Romance i cz. II Humoresque)
Dowolny koncert barokowy
IV grupa bez ograniczeń czasowych.
I etap
Robert Schumann – Romanse op. 93 (2 dowolnie wybrane)
Jerzy Bauer – Dualistyl
Jeden z poniższych utworów do wyboru:

    • Johann Wenzel Kalliwoda – Morceau de Salon op. 228
    • Amilcare Ponchielli – Capriccio op. 80
    • Giovanni Daelli – Fantasy on Themes from „Rigoletto”

II etap
W. A. Mozart – Koncert C-dur (należy wykonać z pamięci).

Skład jury:
prof. Jerzy KOTYCZKA – AM Kraków
prof. Marek MLECZKO – AM Kraków
prof. Józef RAATZ – AM Gdańsk
mgr Andrzej ŁUKASZEK – ZPSM w Kielcach

sekretarz – Sabina KOŁODZIEJ – PPSM I st. w Krakowie

ZGŁOSZENIA:
Należy przesyłać wraz z kopią wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2020 r. na adres: sekretariat@muzycznaszkola.pl

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań umieszczony zostanie do 15 maja 2020 r. na stronie PPSM I st. im. Aleksandra Dębskiego. (www.muzycznaszkola.pl)

OPŁATY:
Dla I i II grupy wiekowej wynosi 100 zł od osoby dla III i IV grupy wiekowej 150 zł. należy ją wpłacić na konto: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st.
93 1030 0019 0109 8503 0009 0167 do dnia 15 maja 2020 r. z dopiskiem „Obój”.
Organizatorzy zapewniają pianistę – akompaniatora konkursowego.
Koszt jednej próby (30 minut) oraz jednego występu konkursowego to 150 zł. dla grup I i II oraz próby (45 minut) oraz jednego występu konkursowego dla grup III i IV – 200 zł. Zainteresowane osoby proszę o zaznaczenie tego faktu na karcie zgłoszenia.
Uczestnicy i akompaniatorzy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Zasady punktacji i rozdział nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu.

Nagroda główna w grupie III – Koncert z orkiestrą
Nagroda główna w grupie IV – Koncert z orkiestrą
Organizator ufundował nagrodę specjalną – udział w Letnim Kursie Muzycznym w Rabce Zdroju 2020.

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Prywatną profesjonalną Szkołę Muzyczną I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:
– utrwalania
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
– wprowadzenia do obrotu – wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet
– publicznego odtwarzania
– wyświetlania
– nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

Dodatkowych informacji udziela:
dr Łukasz Dębski tel. 605 299 499, sekretariat@muzycznaszkola.pl

Nasze stałe

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem