I Ogólnopolski Konkurs Obojowy

Regulamin

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS OBOJOWY dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz studentów Akademii Muzycznych 26-28 KWIETNIA 2019 KRAKÓW
Organizatorami Konkursu są: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.

CELE KONKURSU:
Podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki obojowej. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu i pedagogami. Propagowanie repertuaru obojowego.

GRUPY WIEKOWE:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz studentów Akademii Muzycznych. Zostanie on przeprowadzony w następujących grupach:
I grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2012-2010
II grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2009-2005
III grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2004-2001
IV grupa – uczestnicy urodzeni w latach 2000-1994

PRZEBIEG KONKURSU:
Przesłuchania odbędą się w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie, ul. J. Dietla 93/L-10 (oficyna)
26 kwietnia 2019 r.
I grupa w godzinach porannych IV grupa (I etap) w godzinach popołudniowych
27 kwietnia 2019 r.
II grupa w godzinach porannych III grupa w godzinach popołudniowych
28 kwietnia 2019 r.
IV grupa (II etap) w godzinach porannych
godz. 18:00 KONCERT LAUREATÓW Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

 

PROGRAM:
I grupa do 6 minut.
Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru (jeden utwór należy wykonać z pamięci).

II grupa do 8 minut.
Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru (jeden utwór należy wykonać z pamięci).

III grupa do 15 minut.
a) utwór obowiązkowy do wyboru: -E. Paladilhe – Concertante lub -G. Grovlez – Sarabande et Allegro
b) utwór dowolny (lub część z utworu cyklicznego) (jeden z utworów należy wykonać z pamięci).

IV grupa bez ograniczeń czasowych.
I etap
a) utwór obowiązkowy: B. Britten – Temporal Variations
b) jeden z utworów do wyboru: -C.Saint-Saens -Sonate op.166 lub -F.Poulenc – Sonate lub -P.Sancan – Sonatine
II etap
W. A. Mozart – Koncert C-dur (należy wykonać z pamięci).

Skład jury:
prof. Jerzy KOTYCZKA – AM Kraków prof.
Marek MLECZKO – AM Kraków
prof. Józef RAATZ – AM Gdańsk
mgr Agnieszka SOBAS – PSM I i II st. w Bielsku – Białej

 

ZGŁOSZENIA:
Należy przesyłać wraz z kopią wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r. na adres: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie ul. J. Dietla 93/L-10 (oficyna) 31-031 Kraków.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań umieszczony zostanie 14 kwietnia 2019 r. na stronie PPSM I st. im. Aleksandra Dębskiego. (www.muzycznaszkola.pl)

OPŁATY:
Dla I i II grupy wiekowej wynosi 100 zł od osoby dla III i IV grupy wiekowej 150 zł. należy ją wpłacić na konto: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. 93 1030 0019 0109 8503 0009 0167 do dnia 2 kwietnia 2019 r. z dopiskiem „Obój”.
Organizatorzy zapewniają pianistę – akompaniatora konkursowego. Koszt jednej próby (45 minut) oraz jednego występu konkursowego to 150 zł. dla grup I i II oraz 200 zł. dla grup III i IV. Zainteresowane osoby proszę o zaznaczenie tego faktu na karcie zgłoszenia. Uczestnicy i akompaniatorzy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Zasady punktacji i rozdział nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu.

Nagroda główna w grupie III – Koncert z orkiestrą PSM II st. w Krakowie w sezonie 2019/2020
Nagroda główna w grupie IV – Koncert z orkiestrą Filharmonii w sezonie 2019/2020
Organizator ufundował nagrodę specjalną – udział w Letnim Kursie Muzycznym w Rabce Zdroju 2019.

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Prywatną profesjonalną Szkołę Muzyczną I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:
– utrwalania
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
– wprowadzenia do obrotu – wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet
– publicznego odtwarzania
– wyświetlania
– najmu i dzierżawy
– nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

Dodatkowych informacji udziela:
dr Łukasz Dębski tel. 605 299 499, delukasz@yahoo.com

Nasze stałe

I Ogólnopolski Konkurs Obojowy

26-28 kwietnia 2019 Kraków

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Sala Kameralna

Najbliższe koncerty...

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

7 - 13 lipca 2019

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

Kraków 605 299 499/Katowice 575 916 500
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem