Bukolikowe Bajania 4

Regulamin

Postanowienia wstępne:

 1. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie muzyki Witolda Lutosławskiego skomponowanej dla młodych pianistów.
 2. Organizatorem konkursu jest Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia
  im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9 w dniu 22 maja 2016 roku.
 4. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
 5. Jury będzie obradowało pod przewodnictwem prof. Stefana Wojtasa.

Uczestnicy konkursu:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa I – uczniowie kl. I-III/6 oraz kl. I-II/4
Grupa II – uczniowie kl. IV-VI/6 oraz kl. III-IV/4.

 1. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.
 2. Laureaci I miejsca poprzedniej edycji Konkursu nie będą zakwalifikowani do udziału
  w tej samej grupie wiekowej.

Rekrutacja uczestników:

 1. Rekrutacja odbędzie się na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeń, które należy przesłać do dnia 25 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego
31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 3.
 1. Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w ciągu tygodnia od daty zamknięcia listy.
 3. Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 80 PLN za każdego uczestnika jednorazowo. Pieniądze należy wpłacać na konto:
  CITI Bank 93 1030 0019 0109 8503 0009 0167
  z dopiskiem „Bukolikowe Bajania 3”.
 4. Potwierdzenie wpłaty na konto Szkoły należy załączyć w formie kserokopii do Karty Zgłoszenia.
 5. W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
 6. Dodatkowych informacji udziela:
  Sekretariat Szkoły Muzycznej tel. 12 421 45 45 (www.muzycznaszkola.pl)

Program przesłuchań:

W każdej grupie należy wykonać z pamięci 3 utwory:
I GRUPA (uczniowie kl. I-III/6, kl. I-II/4):
Utwór z epoki baroku
Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Witold Lutosławski – dowolny utwór z cyklu Melodie ludoweII GRUPA (uczniowie kl. IV-VI/6, kl. III-IV/4):
Utwór z epoki baroku
Utwór o charakterze wirtuozowskim
Witold Lutosławski – dwa dowolnie wybrane utwory z cyklu Bukoliki

Nagrody:

 1. W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
 2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 3. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.
 4. Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu Konkursu w godzinach popołudniowych (w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9).

Postanowienia końcowe:

 1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 4. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 6. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Krakowie.
 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Nasze stałe

Bukolikowe Bajania 4

2018

Zapraszamy na kolejną edycję już w 2018 roku!!!

Czytaj więcej

XI Ogólnopolski Konkurs Młodego Awangardzisty

20 maja 2017

Konkurs ma na celu propagowanie twórczości kompozytorów polskich oraz poznanie szeroko rozumianych współczesnych środków wykonawczych

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

8-14 lipca 2018

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

(0-12) 421 45 45 / 605 299 499
Św. Gertrudy 3 / 31-046 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem