XI Ogólnopolski Konkurs Młodego Awangardzisty

REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 • Konkurs ma na celu propagowanie twórczości kompozytorów polskich oraz poznanie szeroko rozumianych współczesnych środków wykonawczych.
 • Organizatorem konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie oraz Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
 • Otwarte dla publiczności przesłuchania konkursowe odbędą się w auli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 8, w dniu 14 kwietnia 2018 roku.
 • Jury będzie obradowało w składzie:
  mgr Olga Łazarska – przewodnicząca
  mgr Agnieszka Cywińska-Olma
  mgr Monika Gubała
  mgr Brygida Klimas – sekretarz

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia lub zainteresowane osoby uczące się gry na instrumencie nie dłużej niż 10 lat.
 • Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  Kategoria I – do 11 roku życia – solista (może być z akompaniatorem) lub zespół (I a),
  Kategoria II – od 12 do 17 roku życia – solista (może być z akompaniatorem) lub zespół (II a).
 • Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 • Rekrutacja odbędzie się na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeń, które należy przesłać do dnia 06 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego
  31 – 046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 3.
 • Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani (telefonicznie lub mailowo) w ciągu tygodnia od daty zamknięcia listy.
 • Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 80PLN za każdego uczestnika jednorazowo. Wymienioną kwotę należy wpłacać na konto: Citibank 93 1030 0019 0109 8503 0009 0167 z dopiskiem „Młody Awangardzista” (nazwisko uczestnika)
  Potwierdzenie wpłaty na konto Szkoły należy załączyć w formie kserokopii do Karty Zgłoszenia.
 • W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
 • Dodatkowych informacji udzielają:
  dyr. Łukasz Dębski tel. 605299499
  lub Sabina Kołodziej tel. 797299220

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Konkurs obejmuje dwukrotne wykonanie tego samego utworu: w postaci oryginalnej oraz w awangardowej aranżacji.
 • Prezentowany utwór należy wybrać spośród dostępnej literatury kompozytorów polskich.
 • Aranżacja dopuszcza wykorzystanie wszelkich współczesnych środków oraz technik kompozytorskich i wykonawczych, możliwych sposobów preparowania instrumentów itp.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
 • Prezentacja może się odbywać z materiałów nutowych.
 • Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

NAGRODY:

 • 1. W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
 • 2. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej za najciekawszą aranżację.
 • 3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 • 4. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.
 • 5. Laureaci Konkursu zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku w godzinach popołudniowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 • W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 • Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Krakowie.

Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Nasze stałe

Bukolikowe Bajania 4

20 maja 2018

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

XI Ogólnopolski Konkurs Młodego Awangardzisty

14 kwietnia 2018 r.

Konkurs ma na celu propagowanie twórczości kompozytorów polskich oraz poznanie szeroko rozumianych współczesnych środków wykonawczych

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

7 - 13 lipca 2019

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

Kraków 605 299 499/Katowice 575 916 500
Św. Gertrudy 3 / 31-046 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem