Nasz patron

Patron Szkoły mjr Aleksander Dębski był człowiekiem dla którego sztuka i wiara w dobro ludzi była ponad wszystko.

mjr Aleksander Dębski urodzony 19 czerwca 1946 r. w Bachowicach. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Od 1979 r. był dyrygentem wojskowych orkiestr – najpierw w Hrubieszowie, a następnie założycielem i dyrygentem orkiestry w Bielsku – Białej.

W 1991r. objął stanowisko głównego kapelmistrza Orkiestry Krakowskiego Okręgu Wojskowego, które piastował do końca życia.
Prowadzone przez niego orkiestry uczestniczyły w lokalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych przeglądach muzycznych uzyskując wyróżnienia i nagrody.

Był współorganizatorem międzynarodowych spotkań muzycznych orkiestr wojskowych, które do dziś dnia odbywają się w Krakowie. Organizator koncertów popularyzujących muzykę pod nazwą „ Słynne marsze świata”.

Wielokrotnie odznaczony:
– Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Lecha Wałęsę,
– dwukrotnie Medalem Zasłużonego Działacza Kultury – odznaką Ministerstwa Kultury i Sztuki,
– Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Zmarł 10 stycznia 1996 roku w Krakowie.

Nasze stałe

Bukolikowe Bajania 4

20 maja 2018

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

XI Ogólnopolski Konkurs Młodego Awangardzisty

14 kwietnia 2018 r.

Konkurs ma na celu propagowanie twórczości kompozytorów polskich oraz poznanie szeroko rozumianych współczesnych środków wykonawczych

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

7 - 13 lipca 2019

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

Kraków 605 299 499/Katowice 575 916 500
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem