III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny i Kameralny im. prof. Janiny Romańskiej-Werner

REGULAMIN


POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Konkurs ma na celu umożliwienie prezentacji swoich umiejętności przez młodych pianistów i kameralistów oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych (www.swik.net.pl)
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 27–28 maja 2023 roku w sali kameralnej Szkoły Muzycznej im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie (ul. J. Dietla 93/L-10)
4. Oceny prezentacji artystycznych Uczestników dokona Jury powołane przez Organizatora.

UCZESTNICY KONKURSU:

Kategoria solowa – uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
Uczestnicy Konkursu oceniani będą w pięciu grupach wiekowych:
Szkoły muzyczne I st.

Grupa I S – kl. II-III/6 oraz kl. II/4
Grupa II S – kl. IV-V/6 oraz kl. III/4
Grupa III S – kl. VI/6 i IV/4

Szkoły muzyczne II st.

Grupa IV S – kl. I-III
Grupa V S – kl. IV-VI

Kategoria duet fortepianowy (4 ręce) – uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
Uczestnicy Konkursu oceniani będą w czterech grupach wiekowych:
Grupa I DF – kl. I-III/6 oraz kl. I-II/4 (I st.)
Grupa II DF – kl. IV-VI/6 oraz kl. III-IV/4 (I st.)
Grupa III DF – kl. I-III (II st.)
Grupa IV DF – kl. IV-VI (II st.)


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 12 maja 2023 roku na adres mailowy: sekretariat@muzycznaszkola.pl
2. Zgłoszenie powinno składać się z Karty Zgłoszenia (KATEGORIA SOLOWA), Karty Zgłoszenia (DUET FORTEPIANOWY), Załącznika (RODO) oraz dowodu wpłaty wpisowego.
3. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości:
Kategoria solo – 150 złotych
Kategoria duet fortepianowy – 200 złotych
na konto Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych: BNP Paribas 74 1600 1013 1824 5103 5000 0001 .
W tytule przelewu należy wpisać „ III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny i Kameralny” oraz imię i nazwisko Uczestnika wraz z grupą.
4. Dodatkowych informacji udziela: Joanna Zmarz tel. 609 828 975


PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:

Kategoria solowa (wszystkie grupy wiekowe):
1. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
2. Utwór dowolny

Bez limitu czasu. Program należy wykonać z pamięci.

Kategoria duet fortepianowy:
1. Dwa (lub więcej) dowolnie wybrane utwory na 4 ręce, w tym jeden kompozytora polskiego
Grupa I DF – czas prezentacji do 5 minut
Grupa II DF – czas prezentacji 8 – 10 minut
Grupa III DF – czas prezentacji 10 – 15 minut
Grupa IV DF – czas prezentacji 15 – 20 minut

Program można wykonać z nut.

 

NAGRODY:

1. W każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.
3. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
4. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem