„LUTOSŁAWSKI W OCZACH DZIECI” w ramach cyklu Bukolikowe Bajania

WYNIKI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Lutosławski w oczach dzieci

lutoslawski_witold

grupa młodsza

I miejsce:
Patryk Pacocha
(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie, nauczyciel: mgr Katarzyna Leśniak-Skóra)
Maria Źrebiec
(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie, nauczyciel: mgr Lidia Skrok)

II miejsce:
Michał Basista
(PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach, nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak)
Alicja Szindzielorz
(PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu, nauczyciel: mgr Dorota Kaszkowiak)

III miejsce:
Leonard Tymoteusz Gołąb
(SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, nauczyciel: mgr Maciej Gański)

wyróżnienie:
Kacper Karpiński
(ZPSM nr 1 w Warszawie, nauczyciel: mgr Anna Buzuk)
Jakub Niewiadomski
(PPSM I. st. im. A. Dębskiego w Krakowie, nauczyciel: mgr Anna Boczar/ dr Bartłomiej Kominek)
Igor Pabis
(OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, nauczyciel: mgr Bożena Dobrowolska)
Monika Rybak
(PSM I i II st. im. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, nauczyciel: mgr Anna Zdonek)
Bartłomiej Ślimak
(SM I st. w Wieliczce, nauczyciel: mgr Agnieszka Korczyńska)

NAGRODA SPECJALNA
za najlepsze wykonanie utworu Witolda Lutosławskiego
Alicja Szindzielorz

grupa starsza

I miejsce: nie przyznano

II miejsce:
Aureliusz Miszczyk
(PSM I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze, nauczyciel: mgr Joanna Chek)

III miejsce:
Marika Kostecka
(KOSM I st. w Poznaniu, nauczyciel: mgr Paula Grudzińska)

wyróżnienie:
Kinga Papciak
(SM I i II st. im. F. Chopina w Białymstoku, nauczyciel: mgr Anna Świętochowska)

NAGRODA SPECJALNA
za najlepsze wykonanie utworu Witolda Lutosławskiego
Aureliusz Miszczyk

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM I ICH PEDAGOGOM!!!

*******************************

REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 • Konkurs ma na celu rozpowszechnienie muzyki Witolda Lutosławskiego oraz uświetnienie obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora.
 • Organizatorem konkursu jest Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
 • Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9, w dniu 15 czerwca 2013 roku.
 • Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
 • Jury będzie obradowało w składzie:
  prof. Ewa Bukojemska – przewodniczący komisji
  prof. Stefan Wojtas
  st. wykł. Olga Łazarska
  mgr Łukasz Dębski – sekretarz

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
 • Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Grupa I – uczniowie kl. I-III cyklu sześcioletniego,uczniowie kl. I-II cyklu czteroletniego.
 • Grupa II – uczniowie kl. IV-VI cyklu sześcioletniego, uczniowie kl. III-IV cyklu czteroletniego.
 • Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 • Rekrutacja odbędzie się na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeń, które należy przesłać do dnia 31 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego
  31 – 046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 3.
 • Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani (telefonicznie lub listownie) w ciągu tygodnia od daty zamknięcia listy.
 • Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 50 PLN za każdego uczestnika jednorazowo. Pieniądze należy wpłacać na konto:
  Bank Millennium 31 1160 2202 0000 0000 8001 5352
  z dopiskiem „Lutosławski w oczach dzieci”
 • Potwierdzenie wpłaty na konto Szkoły należy załączyć w formie kserokopii do Karty Zgłoszenia.
 • W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
 • Dodatkowych informacji udziela:
  Łukasz Dębski tel. 605299499

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:
W każdej grupie należy wykonać z pamięci 3 utwory:

 • I GRUPA (uczniowie kl. I-III cyklu sześcioletniego, kl. I-II cyklu czteroletniego):
  Utwór z epoki baroku
  Utwór kompozytora polskiego po 1900 roku
  Witold Lutosławski – dowolny utwór z cyklu Melodie ludowe
 • II GRUPA (uczniowie kl. IV-VI cyklu sześcioletniego, kl. III-IV cyklu czteroletniego):
  Utwór z epoki baroku
  Utwór kompozytora polskiego po 1900 roku
  Witold Lutosławski – dwa dowolnie wybrane utwory z cyklu Bukoliki

NAGRODY:

 • W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 • Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.
 • Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013 roku w ramach Koncertu edukacyjnego „Na Lutosławską Nutę” (sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 • W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 • Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Krakowie.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo_03 logo_07logo_09

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!