Konkurs na dowolny utwór dla Uczniów Naszej Szkoły

02/05/2020

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna
im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie docelowo na Facebookowej stronie
naszej szkoły.
3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie PPSM im. Aleksandra
Dębskiego.
4. Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wysłać nagranie video do
nauczyciela instrumentu głównego. Termin nadsyłania nagrań upływa w dniu
22 maja o godz. 23:59.
5. Wstępnych eliminacji dokona jury powołane przez dyrektora szkoły.
6. Zgłoszenie konkursowe polega na przesłaniu nagrania z wizją,jednego
dowolnie wybranego utworu z repertuaru realizowanego w tym semestrze.
Utwór należy wykonać z pamięci tak, aby była widoczna cała sylwetka
wykonawcy i była możliwość weryfikacji wykonania z pamięci.
7. Jury po przesłuchaniu nagrań wszystkich instrumentalistów, w dniu 25
maja ok. godz. 19:00 opublikuje 10 laureatów, których wykonania zostaną
umieszczone na Facebookowej stronie szkoły.
8. W głosowaniu na Facebookowej stronie szkoły może wziąć udział każdy
zainteresowany (uczniowie, rodzice, rodzina i inni). Oddanie głosu
będzie polegało na „kliknięciu kciuka” pod nagraniem danego uczestnika.
Głosowanie będzie możliwe od momentu opublikowania nagrań w dniu 25
maja, aż do 29 maja do godz. 23:59
Oficjalne wyniki zamieszczone zostaną w dniu 30 maja.
9. Nagrody oraz dyplomy wręczone zostaną podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego. W przypadku dalszego ograniczenia działalności szkół,
nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do końca czerwca.
Dodatkowow każdy uczestnik będzie zwolniony z wykonania utworu konkursowego na egzaminie promocyjnym lub kończącym szkołę.
10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zorganizowania konkursu oraz
wykorzystanie wizerunku na portalu Facebook.

Życzymy udanej zabawy i wielu sukcesów

Zobacz również

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!