Lutosławski w oczach dzieci

Konkurs ma na celu rozpowszechnienie muzyki Witolda Lutosławskiego skomponowanej dla młodych pianistów oraz muzyki XX i XXI wieku.
w ramach cyklu Bukolikowe Bajania 2

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
„Lutosławski w oczach dzieci”
w ramach cyklu Bukolikowe Bajania 2
24 maja 2014

I miejsce:
Julia Tołwińska
(POSM I st. im. E. Młynarskiego w Warszawie, nauczyciel: mgr Marzena Jasińska)

Marek Wicenciak
(ZPSM w Gnieźnie, nauczyciel: mgr Henryka Żmijowska)

II miejsce
Maria Białka
(POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, nauczyciel: mgr Anna Kuchlewska)

III miejsce
Michał Basista
(PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach, nauczyciel: mgr Jarosław Olszewski / dr Milena Kędra)

wyróżnienie:
Naomi Hakim
(SM I st. w Wieliczce, nauczyciel: mgr Izabela Grzybek)

Zofia Sondej
(ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, nauczyciel: mgr Edyta Piwowarczyk)

Aleksandra Wesołowska
(PSM I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim, nauczyciel: mgr Karine Owsepian)

Maria Moliszewska
(ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: mgr Dorota Moliszewska)

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM I ICH PEDAGOGOM!!!

REGULAMIN
POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 • Konkurs ma na celu rozpowszechnienie muzyki Witolda Lutosławskiego skomponowanej dla młodych pianistów oraz muzyki XX i XXI wieku.
 • Organizatorem Konkursu jest Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9, w dniu 24 maja 2014 roku.
 • Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
 • Jury Konkursu będzie obradowało pod przewodnictwem prof. Stefana Wojtasa.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
 • Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  Grupa I – uczniowie kl. I-III /6 oraz kl. I-II/4
  Grupa II – uczniowie kl. IV-VI /6 oraz kl. III-IV/4.
 • Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.
 • Laureaci I miejsca poprzedniej edycji Konkursu nie będą zakwalifikowani do udziału w tej samej grupie wiekowej.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 • Rekrutacja odbędzie się na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeń, które należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Dębskiego, 31 – 046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 3.
 • Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani (telefonicznie lub mailowo) w ciągu tygodnia od daty zamknięcia listy.
 • Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 80 PLN za każdego uczestnika jednorazowo.
  Pieniądze należy wpłacać na konto:
  Bank Millennium 31 1160 2202 0000 0000 8001 5352
  z dopiskiem „Lutosławski w oczach dzieci”
  Potwierdzenie wpłaty na konto Szkoły należy załączyć w formie kserokopii do Karty Zgłoszenia.
 • W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
 • Dodatkowych informacji udziela:
  Łukasz Dębski tel. 605299499, Brygida Klimas tel. 608787015
  www.muzycznaszkola.pl

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:

W każdej grupie należy wykonać z pamięci 3 utwory:

 • I GRUPA (kl. I-III /6 oraz kl. I-II/4):
  Utwór z epoki baroku
  Utwór kompozytora polskiego po 1900 roku
  Witold Lutosławski – dowolny utwór z cyklu Melodie ludowe
 • II GRUPA (uczniowie kl. IV-VI /6 oraz kl. III-IV/4):
  Utwór z epoki baroku
  Utwór kompozytora polskiego po 1900 roku
  Witold Lutosławski – dwa dowolnie wybrane utwory z cyklu Bukoliki

NAGRODY:

 • W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 • Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.
 • Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu Konkursu w godzinach popołudniowych (Aula Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 9).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 • W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 • Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Krakowie.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!