Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny – Wiosenne impresje 3

REGULAMIN


POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

• Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności przez młodych pianistów oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.
• Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych (www.swik.net.pl)
• Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 23 kwietnia 2024 roku w formule zdalnej na podstawie nadesłanych nagrań.
• Oceny prezentacji artystycznych Uczestników dokona Jury pod przewodnictwem prof. Mileny Kędry.
• Decyzje Jury są niepodważalne.
• Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PPSM I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie (www.muzycznaszkola.pl) 26 kwietnia 2024 roku.

UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w pięciu kategoriach wiekowych:
  Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia:
  Grupa I – kl. I-III/6 oraz kl. I i II/4
  Grupa II – kl. IV-V/6 oraz kl. III/4
  Grupa III – kl. VI/6 i IV/4
  Uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia:
  Grupa IV – uczniowie kl. I-III
  Grupa V – uczniowie kl. IV-VI

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

• Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 12 kwietnia 2024 roku na adres mailowy sekretariat@muzycznaszkola.pl
• Zgłoszenie powinno składać się z Karty Zgłoszenia, Załącznika (RODO), linku do nagrań wideo oraz dowodu wpłaty wpisowego.
• Uczestnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 150 złotych na konto Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych: BNP Paribas 74 1600 1013 1824 5103 5000 0001. W tytule przelewu należy wpisać „Wiosenne impresje 3” oraz imię i nazwisko Uczestnika.

ZASADY REALIZACJI NAGRAŃ:

• Nagranie należy umieścić w jednym pliku w serwisie YouTube i oznaczyć jako film niepubliczny.
• Nagranie musi być dostępne aż do dnia zakończenia Konkursu i ogłoszenia wyników.
• W tytule należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz kategorię i klasę, a w opisie filmu podać pełną nazwę Konkursu oraz szczegółowy program.
• Utwory można zarejestrować osobno, a następnie scalić w jeden film. Niedopuszczalne są cięcia montażowe w trakcie trwania poszczególnych utworów.
• Sylwetka wykonawcy musi być widoczna w całości.
• Jakość nagrania powinna umożliwiać rzetelną ocenę gry Uczestnika. Preferowana jest jakość HD.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:

W każdej grupie należy wykonać z pamięci 2 utwory:

 1. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 2. Dowolnie wybrany utwór o charakterze kantylenowym

NAGRODY:

• W każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury.
• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie (na adres mailowy), a laureaci otrzymają ponadto nagrody.
• Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
• Po ogłoszeniu wyników Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania linków do wykonań laureatów w mediach społecznościowych Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
• Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
• Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
• W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
• Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
• Dodatkowych informacji udziela: Joanna Zmarz tel. 609 828 975

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!