Nasz patron

Patron Szkoły mjr Aleksander Dębski był człowiekiem dla którego sztuka i wiara w dobro ludzi była ponad wszystko.

mjr Aleksander Dębski urodzony 19 czerwca 1946 r. w Bachowicach. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Od 1979 r. był dyrygentem wojskowych orkiestr – najpierw w Hrubieszowie, a następnie założycielem i dyrygentem orkiestry w Bielsku – Białej.

W 1991r. objął stanowisko głównego kapelmistrza Orkiestry Krakowskiego Okręgu Wojskowego, które piastował do końca życia.
Prowadzone przez niego orkiestry uczestniczyły w lokalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych przeglądach muzycznych uzyskując wyróżnienia i nagrody.

Był współorganizatorem międzynarodowych spotkań muzycznych orkiestr wojskowych, które do dziś dnia odbywają się w Krakowie. Organizator koncertów popularyzujących muzykę pod nazwą „ Słynne marsze świata”.

Wielokrotnie odznaczony:
– Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Lecha Wałęsę,
– dwukrotnie Medalem Zasłużonego Działacza Kultury – odznaką Ministerstwa Kultury i Sztuki,
– Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Zmarł 10 stycznia 1996 roku w Krakowie.

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!