II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy {Online}

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym {Online} w dniach 15. 6. 2024


REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
• Konkurs ma na celu umożliwienie prezentacji swoich umiejętności przez młodych skrzypków oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych
• Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych (www.swik.net.pl)
Przesłuchania konkursowe odbędą się w formule zdalnej na podstawie nadesłanych nagrań.
Ogłoszenie wyników nastąpi 18 czerwca 2024 na stronie www.muzycznaszkola.pl
Oceny prezentacji artystycznych Uczestników dokona Jury w składzie:
prof. dr hab. Marcin Baranowski – przewodniczący
prof. dr hab. Łukasz Błaszczyk
mgr Katarzyna Balas


UCZESTNICY KONKURSU:
• Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
Uczestnicy Konkursu oceniani będą w siedmiu kategoriach wiekowych:

• Grupa I – kl. I-II Szkoły Muzycznej I st. oraz kl. I cykl 4-letni
• Grupa II – kl. III-IV Szkoły Muzycznej I st. oraz kl. II-III cykl 4-letni
• Grupa III – kl. V-VI Szkoły Muzycznej I st. oraz kl. IV cykl 4-letni
• Grupa IV –  kl. VII-VIII Szkoły Muz. I st. oraz kl. I-II Szkoły Muzycznej II st.
• Grupa V – kl. III-IV Szkoły Muzycznej II st.
• Grupa VI – kl. V-VI Szkoły Muzycznej II st.
• Grupa VII – studenci Akademii Muzycznych

Uczniowie jurorów nie mogą brać udziału w konkursie.


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:
• Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia 5 czerwca 2024 roku na adres mailowy sekretariat@muzycznaszkola.pl
• Zgłoszenie powinno składać się z Karty ZgłoszeniaZałącznika (RODO) oraz linku do nagrań wideo oraz dowodu wpłaty wpisowego.
Uczestnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 160 złotych na konto Stowarzyszenia Wspierania inicjatyw Kulturalnych: BNP Paribas 74 1600 1013 1824 5103 5000 0001 . W tytule przelewu należy wpisać „Konkurs skrzypcowy Kraków 2024” oraz imię i nazwisko Uczestnika.
Nagrania należy umieścić w jednym pliku w serwisie YouTube i oznaczyć jako film niepubliczny. W tytule należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz kategorię i klasę, a w opisie filmu podać pełną nazwę Konkursu oraz szczegółowy program. Utwory można zarejestrować osobno, a następnie scalić w jeden film. Niedopuszczalne są cięcia montażowe w trakcie trwania poszczególnych utworów. Sylwetka wykonawcy musi być widoczna w całości.


PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:
W każdej grupie należy wykonać z pamięci dwa utwory:

GRUPA I:

Dwa dowolne utwory z towarzyszeniem fortepianu.

POZOSTAŁE GRUPY:

  1. I lub III część dowolnego koncertu skrzypcowego. 
  2. Dowolny utwór z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo, stanowiący zamkniętą formę (w tym np. etiuda lub kaprys lub utwór wirtuozowski). 

Wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego (Fantazje G. Ph. Telemanna, Sonaty i Partity J. S. Bacha, części Sonat)

 

NAGRODY:
• W każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia. Wybrana osoba otrzyma lekcję z prof. Marcinem Baranowskim.
• O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury.
• Decyzje Jury są niepodważalne.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie w formie elektronicznej. Dyplomy i nagrody dla Laureatów zostaną przesłane na podany w Karcie Zgłoszenia adres szkoły lub Uczelni.
Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
• Po ogłoszeniu wyników Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania linków do wykonań laureatów w mediach społecznościowych Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Dodatkowych informacji udziela:
Łukasz Dębski tel. 605 299 499
Katarzyna Balas tel. 605 585 804 – sprawy dotyczące programu

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!