Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny – Wiosenne impresje 2

 

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 1. Konkurs ma na celu umożliwienie prezentacji swoich umiejętności przez młodych pianistów oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych.
 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych (www.swik.net.pl)
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formule zdalnej na podstawie nadesłanych nagrań w dniach 15–16 kwietnia 2023. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 kwietnia 2023 na stronie www.muzycznaszkola.pl

UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w pięciu kategoriach wiekowych:
  Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia:
  Grupa I – kl. I-III/6 oraz kl. II/4
  Grupa II – kl. IV-V/6 oraz kl. III/4
  Grupa III – kl. VI/6 i IV/4
  Uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia:
  Grupa IV – uczniowie kl. I-III
  Grupa V – uczniowie kl. IV-VI


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 9 kwietnia 2023 roku na adres mailowy sekretariat@muzycznaszkola.pl 
 2. Zgłoszenie powinno składać się z Karty ZgłoszeniaZałącznika (RODO) oraz  linku do nagrań wideo oraz dowodu wpłaty wpisowego.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 130 złotych na konto Stowarzyszenia Wspierania inicjatyw Kulturalnych:
  BNP Paribas 74 1600 1013 1824 5103 5000 0001 . W tytule przelewu należy wpisać „Wiosenne impresje 2” oraz imię i nazwisko Uczestnika.
 4. Nagrania należy umieścić w jednym pliku w serwisie YouTube i oznaczyć jako film niepubliczny. W tytule należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz kategorię i klasę, a w opisie filmu podać pełną nazwę Konkursu oraz szczegółowy program. Utwory można zarejestrować osobno, a następnie scalić w jeden film. Niedopuszczalne są cięcia montażowe w trakcie trwania poszczególnych utworów. Sylwetka wykonawcy musi być widoczna w całości.
 5. Dodatkowych informacji udziela:
  Łukasz Dębski tel. 605 299 499

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:

W każdej grupie należy wykonać z pamięci 2 utwory:

 1. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 2. Utwór dowolny

NAGRODY:

 1. W każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie w formie elektronicznej. Dyplomy i nagrody dla Laureatów zostaną przesłane na podany w Karcie Zgłoszenia adres szkoły.
 3. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania linków do wykonań laureatów w mediach społecznościowych Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 5. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem